သတင်းများ

သတင်းများ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၀)ထုတ်ပြန်ကြေညာကြေညာချက်အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်  >>>


https://mifer.gov.mm/admin/documentations-mm