သတင်းများ

သတင်းများ

(COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ကြေညာ

ကြေညာချက်အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ link  တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

Download  here >>>>

https://mifer.gov.mm/notifications