သတင်းများ

သတင်းများ

၂၄-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ စတုတ္ထတစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်ချက်ဆောင်းပါး