သတင်းများ

သတင်းများ

၂၄-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ စတုတ္ထတစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်ချက်များ (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း)