အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့်ကြေညာချက်များ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေမှ နိုင်ငံသားပိုင် ငါး၊ ပုစွန် မွေးမြူရေး အပါအဝင် မွေးမြူ‌ရေးကဏ္ဍသို့ ထုတ်ပေးထားသည့် ချေးငွေများ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် ကာလအား သက်တမ်း ၁ နှစ် ထပ်မံ တိုးမြှင့်ပေးကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်စတင်အသက်ဝင် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ( ၁ / ၂၀၂၂), ဆီထွက်သီးနှံဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၂ / ၂၀၂၂) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၁ / ၂၀၂၂) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (၆) နေရာအတွက် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
အသိပေးကြေညာချက် ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၆ / ၂၀၂၁) ဖတ်ရန် ဒေါင်းလုပ်