ဒေသအလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ ဦးစားပေးမြှင့်တင်လိုသည့်ကဏ္ဍများစဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အဆင့် ဦးစားပေးမြှင့်တင်လိုသောကဏ္ဍ မှတ်ချက်
၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လုပ်သားအခြေပြုစက်မှုလုပ်ငန်းများ
သဘာဝအခြေခံခရီးသွားစက်မှုလုပ်ငန်း များ
လယ်ယာကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံ တန်ဘိုးမြှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ
တန်ဘိုးမြှင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်းများ
တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကဏ္ဍ
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ
သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍ
၃။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
မွေးမြူရေးကဏ္ဍ
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ
စက်မှုကဏ္ဍ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ
သစ်တောကဏ္ဍ
သတ္တုကဏ္ဍ
၄။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး Solarနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
စက်မှုဇုန်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း
သဘာဝအခြေပြု အပန်းဖြေစခန်းများ ဖွင့်လှစ်တည်ထောင် ခြင်းလုပ်ငန်း
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာများဖော်ထုတ်တည် ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း
မွေးမြူရေး၊ ငါး၊ ပုစွန်၊ ရေချို ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း
ရာဘာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ရာဘာ ပြား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
၁၀ ဝါးအခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်း
၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ
စက်မှု/ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ
စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
၁၀ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
၁၁ သုတေသနဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
၆။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ (တန်ဖိုးမြှင့်၊ သွင်းကုန်အစားထိုး)
အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက် ရေးကဏ္ဍ
သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာသုံး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ
၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လမ်း၊ တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ် ငန်း၊ ဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ် ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုး မြဲစွမ်းအင်လုပ်ငန်းများ
ရေထွက်ပစ္စည်း မွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ
သဘာဝ သယံဇာတ တွင်းထွက်လုပ်ငန်းများ
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
မြို့ပြစည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်း
စက်မှုဇုန်များတည်ထောင်ခြင်း
မြို့ပြသစ်ထူထောင်သည့် လုပ်ငန်း
ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြစ်တွင်းဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
၁၀ လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ
၁၁ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ
၁၂ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
၁၃ အခြားသစ်သားပစ္စည်းများ တန်ဘိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း
၁၄ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များ
၁၅ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များ
၁၆ အခြားသစ်တောလုပ်ငန်းများနှင့် ရာဘာ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ
၈။ ကချင်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး
ထုတ်လုပ်မှု
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အိမ်ရာအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု
၉။ ကယားပြည်နယ် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ဆောင်မှု
စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များကို အခြေခံ သည့် တန်ဖိုးမြှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ငှားရမ်းခြင်း၊ မြေစမ်းသပ်ခြင်း၊ ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းခြင်း နှင့် သီးနှံပိုးသတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
Warehouse ၊ Silo ၊ လှောင်ကန်များ တည်ဆောက်၍ ငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း
ရိုးရာစားသောက်ကုန်များအား တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း
လယ်ယာထွက်ကုန် လက်ကားဈေးကွက် ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အဦနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
သတ္တုသန့်စင်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးမြှင့်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း
ရထားဖြင့် ကုန်စည်နှင့် ခရီးသည် ပိုဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု
တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေထွက် ပစ္စည်းမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ
ကွန်ကရိ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ထုံး၊ အုတ်၊ ကြွေထည်နှင့် အင်္ဂတေ (ပလာစတာ) ထုတ်လုပ်မှု
မွေးမြူရေးဇုန် ဖော်ထုတ်ခြင်း
စက်မှုဇုန် တည်ထောင်ခြင်း
စကျင်ကျောက် ထုတ်လုပ်မှု
သစ်တောစိုက်ခင်းထူထောင်ခြင်း
ပျော့ဖတ်၊ စက္ကူ နှင့် ကတ်ထူစက္ကူများ ထုတ်လုပ်ခြင်း
ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း များတည်ထောင်ခြင်း
Cold Chain တည်ထောင်ခြင်း
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှု
ပညာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု
၁၀။ ကရင်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ
ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍ
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ
၁၁။ ချင်းပြည်နယ် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုလုပ် ငန်းများ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့ လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းများ (ရေ၊ လေ)
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ် သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
တိရစ္ဆာန်မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း များ
အခြေခံ ဆောက်အဦနှင့် မြို့ပြအိမ်ရာ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင်သည့် လုပ်ငန်း များ
၁၂။ မွန်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုး/ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ
ရာဘာအခြေခံ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ
စိုက်ပျိုး/ မွေးမြူရေးကို အခြေခံသော value added ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
သစ်တောစိုက်ခင်းများထူထောင်ခြင်း လုပ်ငန်း
သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်း
ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် warehouse ၊ Silos နှင့် လှောင်ကန်များ တည်ဆောက်၍ ငှါးရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
လျှပ်စစ်/ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ
၁၃။ ရခိုင်ပြည်နယ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ
ပညာရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကဏ္ဍ
အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ
ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍ
စက်မှုကဏ္ဍ
၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ
စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတန်ဖိုးမြှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ
နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
သတ္ထုကဏ္ဍ
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ
တိရစာ္ဆန် မွေးမြူရေးနှင့် ငါးမွေးမြူရေး ကဏ္
၁၀ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဘဏ် ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ
၁၅။ နေပြည်တော် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ယင်းနှင့်ဆက် စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
မွေးမြူရေးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာသုံး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ